ĐÈN ĐỂ BÀN
Đèn để bàn D026 - SIZE 350*350*300MM - GIÁ 650.000 VND
Đèn để bàn D025 - SIZE 300*300*420MM - GIÁ 850.000 VND
Đèn để bàn D024 - SIZE 350*350*300MM - GIÁ 850.000 VND
ĐẺN ĐỂ BÀN DB023 -GIÁ: 1.125.000VND
 
ĐÈN ĐỀ BÀN DB002- GIÁ : 1.500.000VND
ĐÈN BÀN DB021 - GIÁ : 1.600.000 VND
ĐÈN BÀN DB020 - GIÁ : 1.500.000 VND
ĐÈN BÀN DB019 - GIÁ : 1.200.000 VND
 
ĐÈN ĐỂ BÀN DB018 - GIÁ: 650.000VND
ĐÈN ĐỂ BÀN DB017 - GIÁ: 650.000VND
ĐÈN ĐỂ BÀN DB016 - GIÁ: 650.000VND
ĐÈN ĐỂ BÀN DB015 - GIÁ: 650.000VND
 
ĐÈN ĐỂ BÀN D605 - GIÁ: 635.000VND
ĐÈN ĐỂ BÀN DB007 - GIÁ: 1.200.000VND
ĐÈN ĐỂ BÀN DB014 - GIÁ: 915.000VND
ĐÈN ĐỂ BÀN DB008 - GIÁ: 800.000VND
 
ĐÈN ĐỂ BÀN D659 - GIÁ: 1.180.000VND